"Eesti keel ja meel"

Audiovisuaalne õppekursus eesti keele õppijatele

Õppekursuse „Eesti keel ja meel” koostamist toetasid Euroopa  Liit programmi Socrates (Lingua 2) raames ja EV Haridus- ja teadusministeerium.

Kursust saab kasutada läbi interneti ja oma isiklikus arvutis.

Kursus on kõigile eesti keele õpetajatele koolis kasutamiseks tasuta.

Kursuse eesmärk
Õppekursus „Eesti keel ja meel” sisaldab filmi, auditiivseid dialooge, hääldusõpetuse materjale, grammatikaõpikut, harjutusi ning sõnavara.

Kursuse eesmärk on pakkuda võimalust eesti keele õppimiseks ja eesti kultuuriga tutvumiseks, laiemas mõttes aitab kursus kaasa elektrooniliste õpivahendite juurutamisele koolipraktikasse, mis muudab õppimise tõhusamaks ja huvitavamaks.

Kursust sobib kasutada erineva keeletasemega õpilaste õpetamisel.

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures asuv eesti keele ainekomisjon lubab kursust „Eesti keel ja meel” kasutada abimaterjalina eesti keele tundides.

Kursuse ülesehitus
Kursus põhineb keeleõppe kommunikatiivsel meetodil – kuulamis- ja kõneoskusi aitavad arendada filmi- ja auditiivsed materjalid, mida toetab foneetika- ja grammatikaharjutuste süsteem.

Kursuse aluseks on 57minutiline õppefilm, mis tutvustab  Eestit ja Eesti kultuuri. Filmi võib vaadata tervikuna, kuid õppe-eesmärkidel on film jagatud 30 episoodiks, mis on varustatud subtiitritega, subtiitrite tõlkega ja sõnaraamatuga.

Et valmistada õpilasi paremini ette tööks filmi episoodidega, sisaldab kursus kõigi dialoogide auditiivseid versioone – selge hääldusega ja taustamürata. Sellisel moel on esitatud 28 episoodi. Õpisüsteem püüab aidata liikuda ettevalmistavast kõnest vaba suhtlemiseni.

Kursuse teine osa, mis on pühendatud grammatikale ja foneetikale,  koosneb õpikust (90 lk), helilõikudest (35 min), 75st harjutusülesandest koos häälduse ning grammatilise juhendiga ning 1800st põhisõnast (dialoogide ja ülesannete baasil).

Kursuse kasutamine õppetöös
Kursus on õppeasutustes kättesaadav Interneti kaudu online-režiimis. Õpetajate ja õpilaste jaoks, kes soovivad kursust isiklikuks kasutamiseks, on välja antud DVD-versioon. Seda saab kasutada oma koduarvutis. DVD-versioon võimaldab õpetajal anda ülesandeid kodus täitmiseks, individualiseerida õpiprotsessi ja töötada materjalidega intensiivsemalt.

 

Registreerumine

Kursus on kõigile õppijatele tasuta.

Kursuse kasutamiseks palun registreeruge.

REGISTREERUMISVORM

Kontakt

Kirjastus Pangloss OÜ
telefon: +372 601 4998

e-post: teacher@pangloss.ee